Polityka prywatności oraz plików cookies

Opisana poniżej polityka prywatności oraz plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, plikami tekstowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://alienmindz.com.

Administratorem strony jest Marek Trenkler.

Administrator nie prowadzi własnej działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskiego prawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@alienmindz.com.

§ 1
Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjęto następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis lub Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://alienmindz.com.
 2. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Administrator gwarantuje, że wszelkie dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane jedynie:
  1) w celach niezbędnych do odpowiedzi na pytania kierowane przez Użytkowników poprzez formularz na Stronie lub mailowo na adres kontakt@alienmindz.com,
  2)  w celach wynikających z przepisów polskiego prawa,
  3) w ramach prawnie uzasadnionego interesu właściciela Serwisu.
 2. Żadne dane Użytkowników nie są i nie będą wykorzystywane w działalności marketingowej, w szczególności do wysyłki newsletterów, reklam ani innej niezamówionej korespondencji.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Strony.
 4. Strona pozyskuje tylko dane osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników:
  1)  poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie;
  2)  drogą mailową, o ile Użytkownik wyśle korespondencję elektroniczną na adres
  kontakt@alienmindz.com;
  3) poprzez system komentarzy, ilekroć Użytkownik pozostawi komentarz pod tekstem.
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3) prawo do przenoszenia danych;
  4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 6. Żądania Użytkownika określone w punkcie powyżej nie zostaną spełnione, jeśli  dalsze przechowywanie lub przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa  nakazujących przechowywanie danych przez określony czas albo z uzasadnionego interesu prawnego Administratora (np. dochodzenie lub obrona roszczeń).
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkowników, że ich dane osobowe są lub mogą być przekazywane w ramach zwykłej działalności Serwisu następującym podmiotom:
  1) IMAGINIO sp. z o.o., ul. Partyzantów 17/2A 7, 75-411 Koszalin – jest to hostingodawca Strony oraz poczty elektronicznej;
  2) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa – o ile Użytkownik zamówi reklamę w Serwisie, Fundacji, będącej inkubatorem przedsiębiorczości oraz jej bankowi (mBank) przekazane zostaną dane niezbędne do wystawienia faktury oraz przesłane wraz z przelewem.
  3) MAILERLITE UAB Paupio g. 46 11341 Wilno, Litwa – o ile Użytkownik zaprenumerował newsletter z powiadomieniami o nowych wpisach.

§ 3
Pliki tekstowe

 1. Pliki tekstowe przesyłane przez Użytkownika oraz stworzone przez Administratora są przechowywane na zewnętrznym nośniku danych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes w postaci obrony i dochodzenia roszczeń).
 2. Pliki, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą być powierzane inkubatorowi przedsiębiorczości pod nazwą Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP 521364211 w celu rozliczenia prac wykonywanych w jego imieniu.
 3. Powierzanie, o którym mowa w § 3 ust. 2, wyłącza możliwość jakiegokolwiek rozpowszechniania i odbywa się jedynie z mocy prawa w celu udokumentowania wykonania zamówionej usługi.

§ 4
Cookies i inne technologie śledzenia

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony może być utrudnione.
 4. Administrator informuje ponadto, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Strona zawiera lub może zawierać:
  1) piksel konwersji Facebooka – w celu optymalizacji reklam na Facebooku,
  2) kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi przechowywane na serwerze

 1. Korzystanie ze Strony oznacza każdorazowo przesyłanie zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera, zawierających m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas połączenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera służą jedynie do zarządzania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.